ติดต่อเรา

บริษัท ถุงทอง ล็อตเตอรี่ จำกัด
9/1244 หมู่ 1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 12120

ถุงทองล็อตเตอรี่ ออนไลน์

ถุงทองล็อตเตอรี่

บริษัท ถุงทอง ล็อตเตอรี่ จำกัด เป็นผู้ให้บริการจำหน่าย ขึ้นเงินรางวัล ดำเนินการจัดเก็บล็อตเตอรี่ของลูกค้าไว้ในที่ปลอดภัย หากถูกรางวัลจะดำเนินการขึ้นเงินรางวัลกับลูกค้า

* บริษัทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการซื้อและขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น ในการขึ้นเงินรางวัลบริษัทจะหักภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามจริง